34% af verdens Drivhusgasudledninger kommer fra fødevaresystemet

Den globale fødevareproduktion udgør den største enkeltstående trussel mod planetens helbred. 34% af verdens drivhusgasudledninger kommer fra fødevaresystemet. 37% af jordens overflade bliver brugt til landbrug. Samtidig nærmer vi os med hastige skridt 10 milliarder mennesker på jorden. Hvis alle skal have mad, er vi nødt til at ændre vores madvaner. 

60% af fødevaresystemets udledninger kommer fra kødproduktion alene

Kødproduktionen er den største bidrager til landbrugets klimapåvirkning. Faktisk bruges 27% af jorden overflade til produktion af kød og mejeriprodukter.

Påvirker den mad vi spiser klimaet?

Ja. Hvad vi spiser er et af de områder, hvor vi som privatpersoner har størst mulighed for at ændre klimapåvirkningen –ved at ændre vores vaner. I følge tænketanken Concito, har kostændringer alene potentialet til at reducere fødevaresektorens samlede udledninger med op til 64%. 

Hvad skal vi spise?

Man kan ikke give et entydigt svar på, hvilke fødevarer vi skal leve af i fremtiden. Men en god tommelfingerregel er, at vi skal spise flere grøntsager og nødder og langt mindre kød, sukker og mælkeprodukter. 

Er det sundt at spise klimavenligt?

Ja. Det hidtil største studie, der sammenligner sund kost med klimavenlig kost, har konkluderet, at det er sundere både for mennesker og planeten at spise mere plantebaseret. 

Vi behøver ikke at stoppe med at spise kød. Studier anbefaler et gennemsnit på 70 gram kød fra fisk, fjerkræ og kreaturer på daglig basis. En dansker spiser i dag gennemsnitsligt 184 gram om dagen.

Hvordan regner vi klimapåvirkningen af opskrifterne ud?

Vores beregninger af en opskrifts samlede klimaaftryk baserer sig primært på data fra Den Store Klimadatabse. Dataen baserer sig på gennemsnitsestimater og er ikke en eksakt videnskab. Vi inkorporerer desuden anbefalinger til hvilke produktionsmetoder man bør gå efter hvis man vil leve klimavenligt.

Hvad er den gennemsnitslige daglige udledning?

I dag udleder en dansker i gennemsnit 17 ton CO2 om året. Hvis vi skal nå målene fra Paris-aftalen, skal vi ned på 2 ton om året. Det svarer til cirka 5,5 kg. om dagen. EAT Lancet vurderer, at vores fødevarerelaterede udledning ikke må overstige 1,4 kg. CO2-ækvivalenter om dagen, hvis planeten skal brødeføde 10 milliarder mennesker.

Farverne på udledningen indikerer, hvor de ligger i forhold til ovenstående grænseværdier. Mellem 0 og 0,7 kg. CO2 er opskrifterne grønne. Mellem 0,7 og 1,4 er de gule. Og opskrifter, der udleder over 1,4 kg. CO2 pr. person er røde.

Klimapåvirkning ved transport af fødevarer

Det er faktisk en misforståelse, at transport af fødevarer spiller en stor rolle i forhold til klimapåvirkningen. Nogle undersøgelser regner med en merudledning på 0,2 kg. CO2 pr. kg. fødevare, hvis den skal transporteres fra et andet land. Det svarer f.eks til 1,5% af udledningen fra 1 kg. oksekød. 

Vær dog opmærksom på, at nogle varer kan være fløjet ind, hvilket øger transportens klimapåvirkning betragteligt.

Skal vi helt stoppe med at spise rødt kød.

Der er ikke noget, som tyder på at mennesker bør stoppe helt med at spise kød. EAT-Lancet rapporten har regnet sig frem til et anbefalet gennemsnit på 70 gram om dagen. Men det er afgørende, at vi spiser mindre kød og især mindre rødt kød. Vilde Fisk og skaldyr er nogle af de dyr, der påvirker klimaet mindst.

Klimavenlige madopskrifter

Du kan finde masser af klimavenlige madopskrifter her på siden. Hvis du spiser flest af de grønne opskrifter, ind i mellem de gule og holder dig til at spise de røde opskrifter ved særlige lejligheder kan du godt regne med at din madrelaterede klimapåvirkning ligger under et problematisk niveau.

 

Viden om klimavenlig mad